Öğr. Gör. NURİYE AKKAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. NURİYE AKKAŞ

T: (0282) 250 3028

M nakkas@nku.edu.tr

W nakkas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSİTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2014-2017
Tez: (2017)
Lisans
Üniversite: FATİH ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ / YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI
2018-
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Golban T., AKKAŞ N., The Recreation of Beauty As Revealed in the Postmodern Novel Birds Without Wings by Louis de Berniéres, Journal of Awareness, vol. 2, pp. 31-46, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AKKAŞ N., The World of Shakespeare, Bölüm: Shakespearean Tragedy on Turkish Stage, Yayın Yeri: Faculty of Humanities at Ivane Javakhishvili, Editör: Manana Gelashvili, 2013.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AKKAŞ N., From Death to Birth and Regeneration and Pronatalism in Post-Apocalyptic Films, Birth, Death, and Rebirth: (Re‐)Generation as Text (08.06.2017-10.06.2017).
Tam metin bildiri
2. GOLBAN T., AKKAŞ N., The Recreation of Beauty as Revealed in the Postmodern Novel Birds Without Wings by Louis de Berniéres, Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış (11.05.2017-13.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. AKKAŞ N., Deconstruction of Beauty Myths in Birds Without wings by Louis de Berniéres, Understanding Beauty and Ugliness ´16: Interdisciplinary Conference on Art Theory and Philosophy (11.11.2016-12.11.2016).
Tam metin bildiri
4. BEŞİKÇİ B., BİLGAN G., AKKAŞ N., Re-creation of the Self via Cosmetic Surgery in The Life and Loves of a She-Devil, Understanding Beauty and Ugliness ´16: Interdisciplinary Conference on Arts and Philosophy (11.11.2016-12.11.2016).
Tam metin bildiri
5. Akkaş N., Yurttaş E. ., The City of London in Sam Selvon’s The Lonely Londoners and Monica Ali’s Brick Lane, LITCRI´13 (18.11.2013-20.11.2013).
Sözlü Bildiri
6. Akkaş N., Yurttaş E., Journey to a Dangerous Place as a Sign of Humanity in Khaled Hosseini’s The Kite Runner and Serdar Özkan’s The Missing Rose 2: The Immortal Heart.” Literature and Humanity in the 21st Century, Literature and Humanity (17.10.2013-17.10.2013).
Sözlü Bildiri
7. Akkaş N. ., Shakespearean Tragedy on Turkish Stage, Global Shakespeare (10.10.2012-13.10.2012).
Tam metin bildiri
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Extended Speaking in the Classroom, 20.11.2019-20.11.2019.